LESEN PERISIAN

PENGENALAN LESEN PERISIAN

 • Perjanjian yang dipersetujui dua belah pihak.

 • Merujuk kepada perjanjian antara pengguna yang telah membeli perisian tersebut.

 • Mengandungi terma-terma dan syarat bagaimana sesebuah perisian boleh digunakan.

JENIS-JENIS LESEN PERISIAN

Antara jenis-jenis lesen perisian ialah :

i) Single user license

ii) Unlimited site license

iii) Network license

i) Single user license

 • Lesen jenis  ini boleh digunakan bagi seorang pengguna sahaja.

ii) Unlimited site license

 • Lesen ini membenarkan perisian dipasang pada semua  komputer dengan syarat kesemua komputer perlu berada didalam satu kawansan yang sama.

 • Contoh bagi lesen jenis ialah syarikat atau sekolah.

iii) Network license

 • Lesen jenis ini membenarkan perisian  dipasang pada komputer pelayan (server) yang membolehkan komputer (client) yang bersambung dengan server tersebut juga boleh menggunakan perisian yang boleh sama kadangkala tertakluk kepada beberapa buah Komputer sahaja ataupun kesemua bilangan komputer (unlimited).

CETAK ROMPAK DAN AKIBATNYA

Penggunaan bahan yang dilindungi undang-undang hakcipta tanpa izin, maka mencabuli salah satu hak eksklusif pemilik hakcipta asli, seperti hak untuk mengeluarkan semula atau menjalankan karya yang dihakcipta, atau menghasilkan karya derivatif yang berasaskan karya yang dihakcipta itu.

Penyalinan tersebut dibuat dengan cara:

 • Menerbitkan semula sebahagian atau kesemua hasil karya.

 • Membuat salinan kepada pelbagai bentuk sama ada cara mengambil gambar, membuat salinan secara elektronik atau komputer, fotostat, rakaman video, rakaman suara, menaip semula atau diubah kepada PDF.

 • Menyalin kandungan bahan dan dijual semula dengan tajuk yang berbeza.

 • Mengeluarkan bahan atau perkakas yang menggunakan idea yang sama, dimana idea tersebut telah dihakcipta.

Ramai yang menanggung kerugian cetak rompak yang dilakukan secara berleluasa diantaranya :

i) Pengguna

ii) Pembangunan perisian

iii) Penjual

vi) Penyelia bantuan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s